Sao lưu an toàn tệp của bạn

Tải lên và lưu trữ tệp từ bất kỳ thư mục nào trên máy tính, máy ảnh và thẻ SD của bạn trên đám mây. Bạn có thể tìm thấy nội dung của mình trên bất kỳ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính nào sử dụng Google Drive cũng như ảnh và video của bạn trong Google Photos.

Tải xuống Sao lưu và đồng bộ hóa Tải xuống Sao lưu và đồng bộ hóa

Bạn là khách hàng của G Suite? Tìm hiểu về Tệp Drive trực tuyến.

Không có ứng dụng Drive nào dành cho Linux tại thời điểm này. Vui lòng sử dụng Drive trên web và trên thiết bị di động của bạn.

Truy cập Google Drive

Đồng bộ hóa Google Drive với máy tính của bạn

Duyệt và xem tệp từ drive.google.com trong thư mục Google Drive trên máy tính của bạn.

Mở, sắp xếp và thực hiện thay đổi với bất kỳ tệp nào của bạn.

Mọi thay đổi bạn thực hiện với tệp sẽ đồng bộ hóa ở khắp mọi nơi.

Tải Drive trên máy tính xách tay, điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Tải Drive ở khắp mọi nơi

Thêm tệp vào Drive từ máy Mac và các tệp này sẽ đồng bộ với các thiết bị khác của bạn — tự động.

Tải xuống Sao lưu và đồng bộ hóa dành cho Windows

Tải xuống Sao lưu và đồng bộ hóa dành cho Mac

Điều khoản dịch vụ của Google Drive

Bằng cách sử dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google. Nếu bạn là người dùng Google Apps, việc sử dụng của bạn phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google Apps thích hợp hoặc các điều khoản đã thương lượng của Google Apps, nếu có.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.