கோப்புகளைப் பாதுகாப்பாகக் காப்புப் பிரதி எடுக்கலாம்

உங்கள் கணினி, கேமரா மற்றும் SD கார்டுகளில் எந்தக் கோப்புறையிலிருக்கும் கோப்புகளையும், மேகக்கணியில் பதிவேற்றிச் சேமிக்கலாம். Google இயக்ககத்தைப் பயன்படுத்தி ஃபோன், டேப்லெட் அல்லது கணினியில் உள்ளடக்கத்தைக் கண்டறியலாம், படங்களையும் வீடியோக்களையும் Google Photos இல் பார்க்கலாம்.

காப்புப் பிரதி மற்றும் ஒத்திசைவைப் பதிவிறக்கு காப்புப் பிரதி மற்றும் ஒத்திசைவைப் பதிவிறக்கு

G Suite வாடிக்கையாளரா? இயக்கக நேரடி ஒத்திசைவைப் பற்றி அறியவும்.

உங்கள் கணினியுடன் Google இயக்ககத்தை ஒத்திசைக்கலாம்

உங்கள் கணினியில் உள்ள Google இயக்ககக் கோப்புறையில், drive.google.com எனும் இணைப்பிலிருக்கும் கோப்புகளைத் தேடலாம், பார்க்கலாம்.

உங்கள் எந்தக் கோப்பையும் திறக்கலாம், ஒழுங்கமைக்கலாம், மாற்றங்களைச் செய்யலாம்.

கோப்புகளில் செய்யும் எல்லா மாற்றங்களும், அவை உள்ள எல்லாச் சாதனங்களிலும் ஒத்திசைக்கப்படும்.

லேப்டாப், மொபைல் அல்லது டேப்லெட்டில் இயக்ககத்தைப் பெறலாம்

எங்கும் இயக்ககத்தைப் பெறலாம்

உங்கள் Mac சாதனத்திலிருந்து கோப்புகளை இயக்ககத்தில் சேர்க்கவும், அவை உங்களது பிற சாதனங்களுடன் தானாக ஒத்திசைக்கப்படும்.

Windowsக்கான காப்புப் பிரதி மற்றும் ஒத்திசைவைப் பதிவிறக்கு

Macக்கான காப்புப் பிரதி மற்றும் ஒத்திசைவைப் பதிவிறக்கு

Google இயக்ககச் சேவை விதிமுறைகள்

காப்புப் பிரதி மற்றும் ஒத்திசைவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், Google சேவை விதிமுறைகளை ஏற்கிறீர்கள். Google Appsஐப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில், உங்கள் உபயோகமானது பொருத்தமான Google Apps சேவை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் அல்லது ஒப்பந்தத்தில் வழங்கப்பட்ட Google Apps விதிமுறைகளுக்கு (பொருந்தினால்) உட்பட்டு இருக்கும்.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.