आफ्ना फाइलहरूलाई सुरक्षित ढंगले ब्याकअप गर्नुहोस्

आफ्नो कम्प्युटर, क्यामेरा र SD कार्डका कुनै पनि फोल्डरका फाइलहरू क्लाउडमा अपलोड र भण्डारण गर्नुहोस्‌। Google ड्राइभ प्रयोग गरेर तपाईं कुनै पनि फोन, ट्याबलेट वा कम्प्युटरमा आफ्नो सामग्री र Google Photos का आफ्ना तस्बिर र भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।

ब्याकअप तथा सिंक डाउनलोड गर्नुहोस् ब्याकअप तथा सिंक डाउनलोड गर्नुहोस्

तपाईं G Suite का ग्राहक हुनुहुन्छ? Drive File Stream को बारेमा जान्नुहोस्।

हाल लिनक्सको लागि कुनै Drive अनुप्रयोग उपलब्ध छैन। कृपया web र आफ्ना मोबाइल यन्त्रहरूमा Drive प्रयोग गर्नुहोस्।

Google ड्राइभमा जानुहोस्

आफ्नो कम्प्युटरसँग Google ड्राइभ सिंक गर्नुहोस्‌

आफ्नो कम्प्युटरको Google ड्राइभ फोल्डरमा drive.google.com का फाइलहरू ब्राउज गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्।

आफ्नो कुनै पनि फाइल खोल्नुहोस्, त्यसलाई व्यवस्थित र परिवर्तन गर्नुहोस्‌।

फाइलहरूमा तपाईंले गर्नुभएको कुनै पनि परिवर्तन सबैतिर सिंक हुनेछ।

ल्यापटप, मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटमा Drive प्राप्त गर्नुहोस्

जहाँसुकै Drive प्राप्त गर्नुहोस्

अफ्नो Mac का फाइलहरूलाई Drive मा थप्नुहोस् र तिनीहरू तपाईंका अन्य यन्त्रहरूसँग स्वत: सिंक हुन्छन्।

Windows का लागि ब्याकअप तथा सिंक डाउनलोड गर्नुहोस

Mac का लागि ब्याकअप तथा सिंक डाउनलोड गर्नुहोस

Google ड्राइभका सेवाका सर्तहरू

ब्याक अप तथा सिंक सेवाको प्रयोग गरेर तपाईं Google का सेवाका सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ। तपाईं Google अनुप्रयोगहरूको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंको प्रयोग उपयुक्त Google अनुप्रयोगका सेवाका सर्तहरू वा लागू भएको खण्डमा Google अनुप्रयोगहरूको सम्झौता भएका सेवाका सर्तहरूको अधीनमा हुन्छ।

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.