Get Drive on a laptop, mobile phone, or tablet Get Drive on a laptop, mobile phone, or tablet

ड्राइव्ह कुठेही मिळवा

आपल्या Mac वरून ड्राइव्हमध्ये फायली जोडा आणि त्या इतर डिव्हाइसेससह संकालित होतात — स्वयंचलितपणे.

आपल्या Mac वरून ड्राइव्हमध्ये फायली जोडा आणि त्या इतर डिव्हाइसेससह संकालित होतात — स्वयंचलितपणे.

आपल्या Mac वरून ड्राइव्हमध्ये फायली जोडा आणि त्या इतर डिव्हाइसेससह संकालित होतात — स्वयंचलितपणे. ड्राइव्ह उघडा.

There is no Drive app for Linux at this time. Please use Drive on the web and on your mobile devices.