ສຳຮອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ

ອັບໂຫຼດ ແລະ ເກັບໄຟລ໌ຈາກໂຟນເດີໃດໆກໍໄດ້ຈາກຄອມພິວເຕີ, ກ້ອງ ແລະ SD ກາດໄວ້ໃນຄລາວ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເນື້ອຫາຂອງທ່ານໄດ້ຈາກໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ ຫຼື ຄອມພິວເຕີໃດໆກໍໄດ້ຂອງທ່ານໂດຍນຳໃຊ້ Google Drive ແລະ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານໃນ Google ຮູບພາບ.

ດາວໂຫຼດການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນ ດາວໂຫຼດການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນ

ເປັນລູກຄ້າ G Suite ບໍ? ສຶກສາກ່ຽວກັບ Drive File Stream.

ບໍ່ມີແອັບ Drive ສຳລັບ Linux ໃນຕອນນີ້. ກະລຸນານຳໃຊ້ Drive ຢູ່ໃນ ເວັບ ແລະ ໃນອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານແທນ.

ໄປທີ່ Google Drive

ຊິ້ງຂໍ້ມູນ Google Drive ກັບຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ

ຊອກຫາ ແລະ ເບິ່ງໄຟລ໌ຈາກ drive.google.com ໃນໂຟນເດີ Google Drive ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ.

ເປີດ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂໄຟລ໌ຂອງທ່ານ

ການປ່ຽນແປງໃນໄຟລ໌ຕ່າງໆຈະຖືກຊິ້ງຂໍ້ມູນຢູ່ທຸກບ່ອນ.

ດາວໂຫລດ Drive ໃສ່ແລັບທັອບ, ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດ

ເຂົ້າເຖິງ Drive ໄດ້ຈາກທຸກບ່ອນ

ເພີ່ມໄຟລ໌ໃສ່ Drive ຈາກ Mac ຂອງທ່ານ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນອື່ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ດາວໂຫຼດການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນສຳລັບ Windows

ດາວໂຫຼດການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນສຳລັບ Mac

ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການ Google Drive

ໂດຍການນຳໃຊ້ການສຳຮອງ ແລະ ຊິ້ງຂໍ້ມູນ, ແມ່ນຖືວ່າທ່ານຍອມຮັບ ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການຂອງ Google. ຫາກທ່ານເປັນຜູ້ໃຊ້ Google Apps, ການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານຈະເປັນໄປຕາມ ຂໍ້ກຳນົດບໍລິການ Google Apps ຫຼື ເງື່ອນໄຂ Google Apps ທີ່ເຈລະຈາກັນ, ຫາກສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້.

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.