បម្រុងទុក​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ដោយ​សុវត្ថិភាព

បង្ហោះ និង​ផ្ទុក​ឯកសារ​ពី​ថត​ឯកសារ​នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​ កាមេរ៉ា និង​កាត SD របស់​អ្នកទៅ​​ក្នុង​ពពក។ អ្នក​អាច​រក​មាតិកា​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ទូរសព្ទ ថេប្លេត ឬ​កុំព្យូទ័រ​​ណា​មួយ ដោយ​ប្រើប្រាស់ Google ថាស ព្រមទាំង​រូបថត និង​វីដេអូ​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង Google រូបថត។

ទាញយក​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម ទាញយក​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម

អតិថិជន G Suite មែនទេ? ស្វែងយល់​អំពី Drive File Stream ។

មិន​មាន​កម្មវិធីថាស សម្រាប់ Linux ទេ នៅពេល​នេះ​។ សូម​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធីថាស នៅ​លើ បណ្ដាញ និង​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​ចល័ត​របស់​អ្នក។

ទៅ​កាន់​ Google ថាស

ធ្វើសមកាលកម្ម Google ថាស ជាមួយ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក

រុករក និង​មើល​ឯកសារ​ពី drive.google.com នៅ​ក្នុង​ថត​ឯកសារ Google ថាស នៅ​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។

បើក រៀបចំ និង​​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឯកសារ​ទាំងឡាយ​របស់​អ្នក។

រាល់​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងឡាយ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​ឯកសារ​ នឹង​ធ្វើសមកាលកម្ម​នៅ​គ្រប់កន្លែង។

ប្រើប្រាស់ ថាស នៅលើកុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរសព្ទចល័ត ឬថេប្លេត

ប្រើប្រាស់ ថាស បាន​គ្រប់​កន្លែង

បញ្ចូល​ឯកសារទៅថាសពី​ Mac របស់​អ្នក ហើយ​ឯកសារទាំងនេះធ្វើសមកាលកម្ម​ជាមួយ​ឧបករណ៍​ផ្សេងទៀតរបស់អ្នក — ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ។

ទាញយក​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម​សម្រាប់ Windows

ទាញយក​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម​សម្រាប់ Mac

លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់ Google ថាស

ប្រសិនបើ​​​ប្រើប្រាស់​​ការបម្រុងទុក និង​ធ្វើ​សមកាលកម្ម នោះ​អ្នក​យល់ព្រម​នឹង លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់ Google ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​គឺ​ជា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google នោះ​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​​ត្រូវ​អនុលោម​តាម លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Google ដែល​សមស្រប ឬ​ក៏​លក្ខខណ្ឌ​កម្មវិធី Google ដែល​ព្រមព្រៀង​ បើ​អាច​ធ្វើ​បាន។

By using Google Drive, you agree to the Google Terms of Service. If you are a Google Apps user, your use is subject to either the appropriate Google Apps Terms of Service, or the negotiated Google Apps terms, if applicable.