גיבוי מאובטח של קבצים

סנכרון של Google Drive עם המחשב

אפשר לעיין בקבצים מ-drive.google.com ולהציג אותם בתיקיית Google Drive במחשב.

יכולת לפתוח קבצים, לארגן אותם ולבצע בהם שינויים.

כל שינוי בקבצים יסונכרן בכל מקום.

מורידים את Drive למחשב נייד, לטלפון נייד או לטאבלט

משתמשים ב-Drive בכל זמן ובכל מקום

כאשר מוסיפים קבצים ל-Drive מ-Mac, הם מסתנכרנים אוטומטית עם מכשירים מחוברים אחרים.

הורדה של היישום 'גיבוי וסנכרון' ל-Windows

הורדה של היישום 'גיבוי וסנכרון' ל-Mac

תנאים והגבלות של Google Drive

שימוש ב'גיבוי וסנכרון' מעיד על הסכמתך לתנאים ולהגבלות של Google‏. על משתמשי Google Apps חלים התנאים וההגבלות המתאימים של Google Apps‏ או התנאים וההגבלות של Google Apps כפי שהוסכמו בין הצדדים.

על ידי שימוש בכונן Google, אתה מסכים לתנאים והגבלות של Google. אם אתה משתמש Google Apps, השימוש שלך כפוף לתנאים והגבלותשל Google Apps הרלוונטיים, או לתנאים שעליהם הסכמת עם Google Apps, אם רלוונטי.