Get Drive on a laptop, mobile phone, or tablet Get Drive on a laptop, mobile phone, or tablet

Մուտք գործեք Drive ցանկացած վայրից

Ձեր Mac-ից ֆայլեր ավելացրեք Drive-ում, և դրանք ավտոմատ կերպով կհամաժամեցվեն ձեր մյուս սարքերի հետ:

Ձեր Mac-ից ֆայլեր ավելացրեք Drive-ում, և դրանք ավտոմատ կերպով կհամաժամեցվեն ձեր մյուս սարքերի հետ:

Ձեր Mac-ից ֆայլեր ավելացրեք Drive-ում, և դրանք ավտոմատ կերպով կհամաժամեցվեն ձեր մյուս սարքերի հետ: Բացել Drive-ը

There is no Drive app for Linux at this time. Please use Drive on the web and on your mobile devices.